07.11.2019

Święto Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego 2019


W dniach 7-17 listopada 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się Święto Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego.

Święto jest statutową uroczystością uczelnianą.

Celem organizacji Święta Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego jest upowszechnienie oraz popularyzacja potrzeby rozwoju nauk ścisłych i świadomości ich właściwego nauczania, w szczególności w środowiskach nauczycieli szkół średnich i akademickich, a także w otoczeniu przedsiębiorców – jako konsumentów efektów pracy naukowców oraz potencjalnych przyszłych pracodawców dla absolwentów szkół wyższych.

Prof. Antoni Hoborski - wybitny matematyk był pierwszym rektorem Akademii Górniczej (później AGH) w latach 1920-1922 i jednocześnie dziekanem pierwszego w AG Wydziału Górniczego. Jego działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna to wspaniały przykład idei łączenia podstawowych nauk ścisłych z aplikacyjnymi naukami technicznymi.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram Święta Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego.