01.10.2019

Zmiana struktury CR


Zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2019 Rektora AGH z dnia 26 września 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji centralnej w Pionie Kształcenia, od dnia 1 października 2019 w skład Centrum Rekrutacji wchodzą jednostki:

  • Zespół ds. Rekrutacji,
  • Zespół ds. Olimpiad,
  • Zespół ds. Promocji Kształcenia,
  • Zespół ds. IT, Analiz i Raportów

Tym samym, od 1 października CR realizować będzie dodatkowo działania w obszarze promocji kształcenia, do tej pory realizowane w Dziale Nauczania (ob. Centrum Organizacji Kształcenia).