Wewnętrzne akty prawne dotyczące rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w AGH

Uchwały Senatu AGH (rekrutacja na rok akademicki 2022/2023)

Uchwały Senatu AGH dot. laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich (rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 oraz późniejsze)

Zarządzenia JM Rektora AGH (rekrutacja na rok akademicki 2022/2023)