Pełnomocnicy Rektora ds. Rekrutacji

  • Dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski (kierownik Centrum Rekrutacji, WIEiT)
  • Dr inż. Marian Skwarczek (CR)
  • Dr Jolanta Golenia (WMS)
  • Dr inż. Katarzyna Majewska (CR, WZ)
  • Mgr Małgorzata Cepuch (CR)