Pracownicy Centrum Rekrutacji

Dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski

Dyrektor Centrum Rekrutacji
Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji
U-2, pok. 101 (Sekretariat), tel. +48 12 617-36-84,
e-mail: Tomasz.Pelech-Pilichowski@agh.edu.pl

Dr inż. Marian Skwarczek

Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji
Koordynator Zespołu ds. Organizacji Rekrutacji
U-2, pok. 101 (Sekretariat), tel. +48 12 617-36-84, e-mail: Marian.Skwarczek@agh.edu.pl

Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec

Koordynator Zespołu ds. Olimpiad
U-2, pok. 101, tel. +48 12 617-32-63, e-mail: Elzbieta.Barcikowska-Chromiec@agh.edu.pl

Mgr inż. Hubert Bubrowski

Kierownik Zespołu ds. Promocji Kształcenia
C-1, I p., 116, tel. +48 12 617-20-03, e-mail: Hubert.Bubrowski@agh.edu.pl

Mgr Małgorzata Cepuch

U-2, pok. 101 (Sekretariat), tel. +48 12 617-36-84, e-mail: Malgorzata.Cepuch@agh.edu.pl

Mgr Maria Mazur-Prokopiuk

U-2, pok. 101 (Sekretariat), tel. +48 12 617-36-84, e-mail: Maria.Mazur-Prokopiuk@agh.edu.pl

Dr inż. Katarzyna Majewska

U-2, pok. 101 (Sekretariat), tel. +48 12 617-36-84, e-mail: Katarzyna.Majewska@agh.edu.pl

Dr inż. Mikołaj Skowron

U-2, pok. 101 (Sekretariat), tel. +48 12 617-36-84, e-mail: Mikolaj.Skowron@agh.edu.pl

Mgr Monika Szpak

U-2, pok. 101 (Sekretariat), tel. +48 12 617-36-84, e-mail: Monika.Szpak@agh.edu.pl

Lic. Klaudia Tychmańska-Zimoląg

Zespół ds. Promocji Kształcenia
C-1, I p., 116, tel. +48 12 617-20-03, e-mail: Klaudia.Tychmanska@agh.edu.pl

Mgr Karolina Andrzejewska

Zespół ds. Promocji Kształcenia
A-3, pok. 12B, tel. +48 12 617-52-37, e-mail: Karolina.Andrzejewska@agh.edu.pl

Mgr Andriy Ivashko

Zespół ds. Promocji Kształcenia
A-3, pok. 12B, tel. +48 12 617-49-77, e-mail: Andriy.Ivashko@agh.edu.pl

Mgr Maciej Myśliwiec

Zespół ds. Promocji Kształcenia
A-3, pok. 12B, tel. +48 12 617-49-77, e-mail: Maciej.Mysliwiec@agh.edu.pl