Pion Prorektora ds. Kształcenia

Dyrektor: dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski

Sekcje CR

Zespół ds. Organizacji Rekrutacji

Kierownik: dr inż. Marian Skwarczek

Zadaniem Sekcji jest przygotowanie rekrutacji na studia w AGH w danym roku akademickim, a także organizacja procesu rekrutacji kandydatów na studia. Działania obejmują także tworzenie projektów wewnętrznych aktów prawnych, przygotowywanie dokumentów (wzorów decyzji, formularzy itp.) wykorzystywanych na potrzeby rekrutacji, prace w obszarze ochrony danych osobowych kandydatów, rozpatrywanie zażaleń, odwołań, a także w obszarze ewidencji oraz zwrotów opłat za postępowanie rekrutacyjne. Zespół uczestniczy także w organizacji egzaminów na studia drugiego stopnia.

Zespół ds. Olimpiad

Kierownik: mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec

Zadaniem Sekcji jest koordynowanie działań w ramach współpracy Uczelni ze szkołami średnimi poprzez pogłębianie, doskonalenie i popularyzację wiedzy. W szczególności, zadaniem zespołu jest organizacja, obsługa administracyjna i finansowa Ogólnopolskiej Olimpiady ”O Diamentowy Indeks AGH” oraz kursów przygotowawczych tzw. Rok Zerowy, skierowanych dla liceów i techników. Ponadto, Zespół realizuje prace w obszarze nadzoru finansowego nad Konkursem „Zobaczyć Matematykę”, Wirtualnym Kołem Logiczno-Matematycznym, a także Piątkowym Wieczorem Nauk Ścisłych. Zespół wspiera organizację Święta Nauk Ścisłych – Dni profesora Antoniego Hoborskiego. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Zespół ds. Promocji Kształcenia

Kierownik: mgr inż. Hubert Bubrowski

Zadaniem Sekcji jest szeroko rozumiana promocja kształcenia prowadzonego w AGH. W ramach działań przygotowywane są spotkania z młodzieżą szkół średnich zarówno na terenie AGH, jak i w ich szkołach na terenie Polski i zagranicy. Jednym z zadań jest przybliżenie uczelni młodzieży podczas spotkania w organizowanym i rokrocznie koordynowanym przez zespół - Dniu Otwartym AGH. Jednocześnie zespół odpowiada za udział w targach edukacyjnych odbywających się w Polsce i zagranicą.

 

Zespół ds. IT, Analiz i Raportów

Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań w obszarze funkcjonowania Systemu Obsługi Rekrutacji (SOR, e-Rekrutacja), infrastruktury sprzętowej i programowej wykorzystywanej na potrzeby rekrutacji, migracji danych między systemami AGH, a także wykonywanie analiz, danych oraz tworzenie sprawozdań i raportów dotyczących rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia, w tym bieżących statystyk generowanych w trakcie prowadzonej rekrutacji.