Sekcja Zespół ds. Olimpiad

Kierownik: mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA ,,O DIAMENTOWY INDEKS AGH”

Ogólnopolska Olimpiada ,,O Diamentowy Indeks AGH” jest olimpiadą przedmiotową. Realizowana jest w zakresie pięciu dziedzin: matematyki, fizyki, chemii, geografii z elementami geologii oraz informatyki. Każda z nich złożona jest z trzech etapów. Uczestnikami mogą być uczniowie wszystkich klas szkół średnich.

Nagrodami głównymi są indeksy na wybrane kierunki studiów w AGH. Dzięki Olimpiadzie młodzież może starannie przygotować się do podjęcia studiów technicznych. Rozwija się w nich pasja i zainteresowanie określoną nauką ścisłą. Uczniowie zdobywają i usystematyzowują swoją wiedzę. Zarówno nauczyciele szkół średnich jak i uczniowie wymieniają się doświadczeniem i czerpią korzyści z rozwijającej się współpracy z Uczelnią.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.diament.agh.edu.pl.

ROK ZEROWY STACJONARNY

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest organizatorem tzw. Roku Zerowego w ramach zawartego ,,Porozumienia o współpracy” z Uczelnią. Akcja Rok Zerowy to kursy przygotowawcze odbywające się w macierzystej szkole ucznia. Mają one na celu poszerzenie zakresu wiedzy, utrwalenie jej i uzupełnienie zaległego materiału.

Kursy Roku Zerowego prowadzone są z zakresu nauk: matematyki, fizyki, chemii i geografii. Zajęcia przygotowują do studiów technicznych oraz zapewniają lepszy start w pierwszych latach nauki. Przystąpić do niego mogą uczniowie wszystkich klas liceum i technikum. Uczestnicy są przygotowywani przez nauczycieli ze szkół macierzystych pod opieką pracowników AGH. Cały cykl obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Nauczyciel może dokonać wyboru partii materiału do zrealizowania odpowiedniej dla danej grup.

Zgłoszenie chęci organizacji grup kursowych oraz wszelkie pytania należy kierować pod adres e-mail: rokzerowy@agh.edu.pl.

Informacje o kursach stacjonarnych Roku Zerowego znajdują się na stronie internetowej http://www.diament.agh.edu.pl/rok-zerowy/.

ROK ZEROWY E-LEARNINGOWY

Kursy e-Learningowe z matematyki, fizyki i chemii w ramach „Roku Zerowego” udostępniane są przez Centrum e-Learningu AGH za pomocą platformy e-learningowej. Uczestnictwo w kursach e-learningowych jest bezpłatne i nie wymaga podpisania przez szkołę „Porozumienia o współpracy” z Akademią Górniczo-Hutniczą. Na platformie e-learningowej dostępne są materiały dydaktyczne dla uczniów szkół średnich i nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu dojrzałości (matury).

Kontakt dot. e-learningowej formy Roku Zerowego: el-rok0@agh.edu.pl.

Zapraszamy uczniów, którzy chcą lepiej przygotować się do studiów technicznych w AGH do zalogowania się za pomocą poniższych danych:
login: rok-zerowy
hasło: RokZerowyAGH
na stronie: moodle.cel.agh.edu.pl/rok0.

KONKURS ,,ZOBACZYĆ MATEMATYKĘ”

Konkurs ,,Zobaczyć Matematykę” ma na celu propagowanie matematyki poprzez szeroko dostępne metody komputerowe. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas liceum i technikum. Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie przygotować stronę w języku HTML z użyciem animacji typu gif wykorzystując dostępne oprogramowanie niekomercyjne. Stosowanie bardziej zaawansowanych technik jest dopuszczalne. Jedynym warunkiem jest niekomercyjność użytego oprogramowania. Tematem pracy jest przygotowanie wizualizacji zagadnienia związanego z matematyką w sposób przejrzysty i atrakcyjny.

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.zobaczycmatematyke.pl.

WIRTUALNE KOŁO MATEMATYCZNO-LOGICZNE

Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie serdecznie zaprasza młodzież ze szkół do wzięcia udziału w zajęciach Wirtualnego Koła Matematyczno-Logicznego eMIL. Na uczestników czekają niestandardowe łamigłówki matematyczne i logiczne. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich. Uczniowie nie wnoszą żadnych opłat za udział w kole. Praca odbywa się wyłącznie przez Internet (e-learning). Każdy uczeń ma bezpośredni kontakt z prowadzącym. Nauce towarzyszy bardzo dobra zabawa.

Chcemy, aby umiejętności zdobywane przez uczniów na zajęciach koła procentowały podczas lekcji w szkole, konkursów przedmiotowych oraz także w życiu codziennym.

Już teraz można odwiedzić stronę, zalogować się jako gość i zobaczyć demo: http://upel.agh.edu.pl/kola/.

Aby nauczyciel, rodzic lub sam uczeń mógł się zgłosić na koło eMiL wystarczy przesłać zgłoszenie mailowe na adres: oczko@agh.edu.pl.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły z adresem oraz koniecznie adres email ucznia (potrzebny do komunikacji podczas zajęć).
Liczba uczestników Koła jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia odbywają się wyłącznie przez Internet.

PIĄTKOWY WIECZÓR NAUK ŚCISŁYCH

Wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku 11-15 lat. Celem jest nauka przez zabawę oraz pokazanie, że w naukach ścisłych każdy może znaleźć coś ciekawego.
Piątkowy Wieczór Nauk Ścisłych odbywa się z okazji Światowego Dnia Liczby Pi. Liczba Pi to ważna stała w matematyce, ale nie tylko. Również w innych naukach ścisłych odgrywa ważną rolę.
Akademia Górniczo-Hutnicza włącza się w obchody tego dnia przygotowując dla uczniów szkół podstawowych wieczorne spotkanie z matematyką, fizyką i chemią. W wydarzenie czynnie biorą udział Wydziały: Matematyki Stosowanej, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw.
W przygotowanie tego wydarzenia angażują się również Fundacja dla AGH i Fundacja im. Profesora Kazimierza Bartla.
Piątkowy Wieczór Nauk Ścisłych to wyjątkowe wydarzenie pozwalające młodym ludziom spotkać się z nauką w murach nowoczesnego uniwersytetu technicznego, w którym nauki ścisłe mają silną reprezentację. 

Informacje o Piątkowym Wieczorze Nauk Ścisłych znajdują się na stronie http://www.pwns.agh.edu.pl.

ŚWIĘTO NAUK ŚCISŁYCH W AGH

,,Święto Nauk Ścisłych w AGH – Dni prof. Antoniego Hoborskiego” to statutowe święto Akademii Górniczo-Hutniczej. Celem organizacji święta jest popularyzacja i upowszechnienie rozwoju nauk ścisłych oraz świadomość właściwej edukacji w środowiskach nauczycieli szkół średnich oraz akademickich, otoczeniu przedsiębiorców – jako beneficjentów efektów pracy naukowców  oraz przyszłych pracodawców dla absolwentów szkół wyższych.

Nagroda przyznawana jest za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej  z dziedzin: chemia, fizyka, matematyka – jeden raz na trzy lata. Nagroda im. Prof. Hoborskiego ma wymiar symboliczny – potwierdzeniem jest dyplom oraz statuetka ,,Diamentowa Kula” wręczana  na uroczystym Senacie AGH przez Jego Magnificencję Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w obecności Dziekanów Wydziałów i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

Więcej informacji na stronie http://www.dni-hoborskiego.agh.edu.pl.